ՀՏՀ

Ինչպես ընտրել առարկան և դասարանը

 • Գլխավոր էջում մկնիկը պահեք Ձեր նախընտրած առարկայի պատկերի վրա:
 • Վերևի հատվածից ընտրեք Ձեր նախընտրած դասարանը և նյութը կցուցադրվի Ձեր էկրանին:

Փոխել ընտրված առարկան կամ դասարանը

Դուք կարող եք փոփոխել արդեն իսկ ընտրված առարկան կամ դասարանը առանց Գլխավոր էջ վերադառնալու:

 

Փոխել ընտրված առարկան.

 

 • Ցուցադրվող  նյութի վերևի հատվածից սեղմեք նախընտրած առարկայի վրա:

 

Փոխել ընտրված դասարանը.

 

 • Ցուցադրվող նյութի վերևի  աջ  հատվածում սեղմեք դասարան դաշտի վրա:
 • Ընտրեք նախընտրած դասարանը:

Թեմայի կամ պարագրաֆի որոնում

 • Սեղմեք  <<փնտրել>> նշանի վրա:
 • Մուտքագրվող դաշտում հայերեն լեզվով մուտքագրեք փնտրվող թեմայի (պարագրաֆի) լրիվ անվանումը (օրինակ՝ Էլեկտրոլիտային դիսոցում) կամ բանալի բառեր (օրինակ՝ դիսոցում):
 • Գտնված արդյունքների ցանկից սեղմեք փնտրվող թեմայի (պարագրաֆի) վրա և նյութը կցուցադրվի Ձեր էկրանին:

Ինչպես գտնել փնտրվող պարագրաֆը, եթե հայտնի է միայն թեմայի անվանումը

 • Սեղմեք  <<փնտրել>>  նշանի վրա:
 • Մուտքագրվող դաշտում հայերեն լեզվով մուտքագրեք փնտրվող թեմայի լրիվ անվանումը (օրինակ` Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ) կամ բանալի բառեր (օրինակ՝   մեխանիկական):
 • Գտնված արդյունքների ցանկից սեղմեք փնտրվող թեմայի վրա և թեման կցուցադրվի Ձեր էկրանին:
 • Ձախ հատվածի ցանկից սեղմեք Ձեր նախընտրած պարագրաֆի վրա (օրինակ՝ Ձայնային ռեզոնանս) և համապատասխան նյութը կցուցադրվի Ձեր էկրանին:

Թեմայի կամ պարագրաֆի փոփոխումը

Թեմայի փոփոխումը.

 

 • Ընտրեք նախընտրած առարկան և դասարանը (օրինակ՝ ֆիզիկա 8-րդ դասարան):
 • Ձախ հատվածից սեղմեք առկա թեմաներից որևէ մեկի վրա:
 • Սեղմեք թեմայի ներքո գտնվող որևէ պարագրաֆի վրա և նյութը կցուցադրվի Ձեր էկրանին:

 

Պարագրաֆի փոփոխումը

 

 • Ընտրեք նախընտրած առարկան և դասարանը (օրինակ՝ ֆիզիկա 8-րդ դասարան):
 • Ձախ հատվածից սեղմեք առկա պարագրաֆներից որևէ մեկի վրա և նյութը կցուցադրվի Ձեր էկրանին:

Բեռնում

Նյութը բեռնվում է  zip  ֆորմատով:

 • Ընտրեք նախընտրած առարկան և դասարանը (օրինակ՝ քիմիա 7-րդ դասարան):
 • Ընտրեք թեման:
 • Սեղմեք <<բեռնել>> կոճակը:

Բեռնած նյութի օգտագործումը

Բեռնած նյութը հնարավոր է օգտագործել ինտերնետային կապի բացակայության ժամանակ:

 • Բացեք My computer
 • Ընտրեք Downloads
 • Սեղմեք բեռնած նյութի վրա
 • Սեղմեք  index.html-ի վրա և նյութը կցուցադրվի Ձեր էկրանին:
Արդյունքներ չեն գտնվել